भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल
देणगी देण्यासाठी भरावयाची पूर्ण माहिती


  • I hereby certify that all information provided is true to the best of my knowledge.

    मी असे घोषित करतो की मी भरलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी आणि बरोबर आहे.

     

डिसक्लेमर

  • आम्ही भारतीय संविधान व कायद्यानुसारच देणगी स्वीकारतो.
  • भारतीय नागरिकत्व धारण करणारे अनिवासी भारतीय देणगी देऊ शकतात.
  • कोणताही भारतीय नागरिक देणगी देऊ शकतो.
  • फॉर्म प्रिंट काढून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राजभुवन ,खेतवाडी ७ वी गल्ली, एस.व्ही.पी. रोड,मुंबई ४००००४ येथे जमा करा.