Party Doanation form


आम्ही भारतीय संविधान व कायद्यानुसारच देणगी स्वीकारतो.
भारतीय नागरिकत्व धारण करणारे अनिवासी भारतीय देणगी देऊ शकतात.
कोणताही भारतीय नागरिक देणगी देऊ शकतो.


आपण खालील बँक खात्यात देणगी जमा करू शकता.
Name of the bank : BANK OF MAHARASHTRA .
Name of account holder : CPI MAHARASHTRA COUNCIL.
A/C No. : 20079246637
IFSC Code : MAHB0000067
Branch : S.P. Road Mumbai 4000004

Klick here to fill donation form.
देणगी फॉर्म भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.